SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý vychováva k životu modlitby
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2623

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 3. lnok V OBDOB CIRKVI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2623 V de Turc bol Duch prisbenia(731) vyliaty na uenkov, ktor boli vetci vedno na tom istom mieste (Sk 2,1) a oakvali ho tak, e jednomysene zotrvvali na modlitbch (Sk 1,14). Duch, ktor u Cirkev a pripomna jej vetko, o Jei povedal, bude ju vychovva aj k ivotu modlitby.

KKC 2644

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 3. lnok V OBDOB CIRKVI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

2644 Duch Svt, ktor u Cirkev a pripomna jej vetko, o Jei povedal, vychovva ju aj k ivotu modlitby tm, e vzbudzuje spsoby vyjadrenia, ktor sa obnovuj v rmci trvalch foriem modlitby: velebenia, prosby, orodovania, vzdvania vaky a chvly.

KKC 2803

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

2803 Po tom, o sme sa postavili do prtomnosti Boha, nho Otca, aby sme sa mu klaali, milovali ho a velebili, Duch synovstva dva vystupova z nho srdca siedmim prosbm, siedmim dobroreeniam.(2627) Prv tri, ktor s viac zameran na Boha, ns priahuj k slve Otca; posledn tyri s akoby cesty k nemu a predkladaj nau biedu jeho milosti. Hlbina vol hlbinu (42,8).