SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý vracia človekovi Božiu podobu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC720


720 Nakoniec Duch Svt zana s Jnom Krstiteom v predobraze to, o uskuton s Kristom a v Kristovi: navrtenie Boej podoby lovekovi. Jnov krst bol krstom na poknie, krst vodou a Duchom(535) bude novm narodenm.

KKC 734

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: V. Duch a Cirkev v poslednch asoch
       tma: DUCH SVT BO DAR

734 Pretoe sme mtvi alebo aspo zranen hriechom, prvm inkom daru lsky je odpustenie naich hriechov.(1987) A je to prve spoloenstvo Svtho Ducha (2Kor 13,13), ktor v Cirkvi vracia pokrstenm Boiu podobu straten hriechom.