SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý vnuká a odovzdáva Zjavenie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC76

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: I. Apotolsk Tradcia
       tma: APOTOLSK OHLASOVANIE

76 Poda Pnovho prkazu sa evanjelium odovzdvalo dvoma spsobmi:
stne: prostrednctvom apotolov, ktor stnym ohlasovanm, prklad mi a ustanovizami odovzdali to, o prijali z Kristovch st, zo styku s nm a z jeho inov, alebo poznali vnuknutm Ducha Svtho.
Psomne: prostrednctvom tch apotolov a apotolskch muov, ktor z vnuknutia toho istho Ducha Svtho zaznamenali posolstvo spsy psomne.

KKC 81


81 Svt psmo je Boie slovo, nakoko je psomne zaznaen z vnuknutia Ducha Svtho.
Posvtn Tradcia vak Boie slovo,(113) ktor zveril Kristus Pn a Duch Svt apotolom, neporuene odovzdva ich nstupcom; aby ho, osvieten Duchom pravdy, svojm ohlasovanm verne zachovvali, vysvetovali a rili.

KKC105

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: II. Inpircia a pravdivos Svtho psma
       tma: 

105 Autorom Svtho psma je Boh. o Boh zjavil a psomne sa nachdza a predklad vo Svtom psme, bolo zaznaen z vnuknutia Ducha Svtho.
Svt matka Cirkev na zklade apotolskej viery poklad vetky knihy Starho a Novho zkona i vetky ich asti za posvtn a knonick, pretoe, napsan z vnuknutia Ducha Svtho, maj za pvodcu Boha a ako tak boli odovzdan Cirkvi.