SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý uvádza veriacich do plnej pravdy
Zobrazova/Nezobrazova

KKC79

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: I. Apotolsk Tradcia
       tma:  POKRAUJE V APOTOLSKOM NSTUPNCTVE

79 Takto Otcovo zjavenie seba samho, ktor uskutonil skrze svoje Slovo v Duchu Svtom, ostva prtomn a psob v Cirkvi: Boh, ktor kedysi prehovoril, neprestajne sa zhovra s Nevestou svojho milovanho Syna a Duch Svt, skrze ktorho iv hlas evanjelia zaznieva v Cirkvi a jej prostrednctvom vo svete, uvdza veriacich do plnej pravdy a dva Kristovmu slovu bohato v nich prebva.