SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý udeľuje všetkým dary
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2003

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: II. Milos
       tma: 

2003 Milos je predovetkm a najm dar Ducha,(1108) ktor ns ospravodlivuje a posvcuje. Milos vak zaha aj dary, ktor nm Duch udeuje, aby ns pridruil k svojmu dielu, aby ns urobil schopnmi spolupracova na spse inch a na raste Kristovho tela, Cirkvi.(1127) S to sviatostn milosti, dary, ktor s vlastn rznym sviatostiam. S to alej osobitn milosti, ktor sa poda grckeho vrazu pouvanho svtm Pavlom volaj aj charizmy a znamenaj priaze, nezaslen dar, dobrodenie. Nech je ich povaha akkovek, niekedy aj mimoriadna, ako je to pri dare zzrakov(799-801) alebo jazykov, charizmy s zameran na posvcujcu milos a ich cieom je spolon dobro Cirkvi. S v slube lsky, ktor buduje Cirkev.