SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý sa prihovára za ľudí
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2634

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 3. lnok V OBDOB CIRKVI
     odsek: 
odstavec: III. Modlitba orodovania
       tma: 

2634 Orodovanie je prosebn modlitba, ktor ns zblzka pripodobuje Jeiovej modlitbe. On je jedin orodovnk u Otca za vetkch ud, najm za hrienikov. (432) Preto me naveky spasi tch, ktor skrze neho prichdzaj k Bohu, lebo ije stle, aby sa za nich prihovral (Hebr 7,25). Sm Duch Svt sa prihovra za ns a prihovra sa za svtch, ako sa pi Bohu (Rim 8,26-27).