SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý pôsobí v ekonómii spásy
Zobrazova/Nezobrazova

KKC685

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

685 Veri v Ducha Svtho znamen teda vyznva, e Duch Svt je jedna z osb Najsvtejej Trojice, jednej podstaty s Otcom a Synom a e jemu sa spolu s Otcom a Synom vzdva poklona a slva. Preto sa o boskom tajomstve Ducha Svtho hovorilo v trojinej teolgii.(236) Tu sa teda bude uvaova o Duchu Svtom iba v Boej ekonmii, ie v Boom poriadku spsy.