SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý kresťana osvecuje, posilňuje a obnovuje
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1695

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1695 Ospravodliven v mene Pna Jeia Krista a v Duchu nho Boha (1Kor 6,11), posvten a povolan k svtosti (1Kor 1,2) sa kresania stali chrmom Ducha Svtho (1Kor 6,19). Tento Duch Syna ich u modli sa k Otcovi, a kee sa stal ich ivotom, pobda ich kona tak, aby inorodou lskou prinali ovocie Ducha (Gal 5,22). Duch Svt liei rany hriechu a tm ns duchovne obnovuje premenou zmania (Ef 4,23). Osvecuje ns a posiluje, aby sme ili ako synovia svetla (Ef 5,8) v dobrote, spravodlivosti a pravde (Ef 5,9) vo vetkom.

KKC 1769

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 5. lnok MORLNOS VN
     odsek: 
odstavec: II. Vne a morlny ivot
       tma: 

1769 V kresanskom ivote sm Duch Svt uskutouje svoje dielo tm, e podnecuje k innosti cel udsk bytos, vrtane jej bolest, strachov a zrmutkov, ako sa to prejavilo v Pnovej smrtenej zkosti a v jeho umuen. V Kristovi nae udsk city mu dosiahnu svoje zavenie v lske a v Boej blaenosti.