SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý ako prameň všetkej svätosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC749

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 9. lnok VERM V SVT CIRKEV VEOBECNړ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

749 lnok viery o Cirkvi plne zvis aj od lnku o Duchu Svtom, ktor ho predchdza. Lebo ke sme u ukzali, e Duch Svt je prameom a darcom vetkej svtosti, teraz vyznvame, e on obdaroval Cirkev svtosou. Cirkev je poda vyjadrenia Otcov miestom, kde kvitne Duch.