SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý ako hlavný autor Svätého písma
Zobrazova/Nezobrazova

KKC137

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

137 Vklad inpirovanch Psem m predovetkm venova pozornos tomu, o chcel Boh prostrednctvom posvtnch autorov zjavi pre nau spsu. o pochdza od Ducha, mono plne pochopi iba psobenm Ducha.

KKC304


304 Vidme, e Duch Svt, hlavn autor Svtho psma, asto pripisuje Bohu urit iny bez toho, eby spomenul druhotn priny. To nie je primitvny spsob rei, ale dkladn spsob, ako pripomen prvenstvo Boha a jeho absoltnu moc nad dejinami a svetom, a tak vychovva k dvere v neho.(2568) Modlitba almov je vekou kolou tejto dvery.