SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDosiahnuť Božiu blaženosť prostredníctvom krstu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1257

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 1. lnok SVIATOS KRSTU
     odsek: 
odstavec: VI. Nevyhnutn potreba krstu
       tma: 

1257 Sm Pn Jei tvrd, e krst je nevyhnutne potrebn na spsu. (1129) Preto prikzal svojim uenkom, aby ohlasovali evanjelium a krstili vetky nrody. Krst je nevyhnutne potrebn na spsu(161, 846) tm, ktorm sa ohlasovalo evanjelium a mali monos poiada o tto sviatos. Cirkev nepozn nijak in prostriedok na zaistenie vstupu do venej blaenosti, iba krst. Preto sa chrni, aby nezanedbala poslanie, ktor dostala od Pna, ie postara sa, aby boli znovuzroden z vody a z Ducha vetci, ktor mu by pokrsten. Boh zviazal spsu so sviatosou krstu, ale on sm nie je viazan svojimi sviatosami.