SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDôvod kresťanskej nádeje
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1681

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TVRT KAPITOLA OSTATN LITURGICK SLVENIA
    lnok: 2. lnok KRESANSK POHREB
     odsek: 
odstavec: I. Posledn Vek noc kresana
       tma: 

1681 Kresansk zmysel smrti(1010-1014) sa stva zjavnm vo svetle vekononho tajomstva Kristovej smrti a zmtvychvstania, v ktorom spova naa jedin ndej. Kresan, ktor umiera v Kristovi Jeiovi, sa vzdiali z tela a bva u Pna.

KKC 2785

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 2. lnok OTE N, KTOR SI NA NEBESIACH
     odsek: 
odstavec: II. Ote!
       tma: 

2785 Pokorn a dverujce srdce,(2562) ktor nm umouje, aby sme sa obrtili a stali sa ako deti (Mt 18,3), lebo Otec sa zjavuje malikm (Mt 11,25).
Je to stav, ktor sa vytvra kontemplciou samho Boha a ohom lsky, vaka ktormu sa dua, ponoren a vrhnut do jeho lsky, vemi dverne a s osobitnou zbonosou zhovra s Bohom ako s vlastnm Otcom.
Ote n. Toto meno vzbudzuje aj lsku ve o m by deom drahie ako otec? , aj pokom iados a priam oakvanie, e dosiahneme, o o budeme prosi Ve o ned deom, ktor ho prosia, ke im u predtm udelil, aby boli demi?