SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDôležitosf viery vo všemohúceho Boha
Zobrazova/Nezobrazova

KKC274


274 Ni neme tak posilni nau vieru a ndej, ako ke sme vo svojom srdci pevne presveden, e Boh me vetko.(1814, 1817) Lebo ke udsk rozum spozn, e Boh je vemohci, ahko a bez zavhania bude shlasi so vetkm, o treba veri, aj keby to bolo vek a obdivuhodn a prevyovalo by to poriadok a zkony prrody.

KKC278

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 3. odsek VEMOHCI
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

278 Kto never, e Boia lska je vemohca, ako uver, e ns Otec mohol stvori, Syn vykpi a Duch Svt posvti?