SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovCirkev ako svätý chrám
Zobrazova/Nezobrazova

KKC756


756 Cirkev sa astejie vol aj Boia stavba. Sm Pn sa prirovnal ku kameu, ktor stavitelia sce zavrhli, ale on sa stal kameom uholnm. (857) Na tomto zklade apotoli buduj Cirkev, ktor od neho dostva svoju pevnos a sdrnos. Tto stavbu zdobia rozlin pomenovania: Bo dom, v ktorom bva Boia rodina, Bo prbytok v Duchu, Bo stnok medzi umi (797) a najm svt chrm, ktor, predstavovan svtyami z kamea, ospevuj svt Otcovia a liturgia ho prvom prirovnva k svtmu mestu, novmu Jeruzalemu.(1045) Do neho sme toti tu na zemi vbudovan ako iv kamene. Jn kontempluje toto svt mesto, ako pri obnoven sveta zostupuje ,z neba od Boha vystrojen ako nevesta, ozdoben pre svojho encha (Zjv 21,1-2).