SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBožia všemohúcnosť je spravodlivá, nie svojvoľná
Zobrazova/Nezobrazova

KKC271


271 Boia vemohcnos nie je svojvon: V Bohu je moc a bytnos, va a rozum, mdros a spravodlivos to ist, take v Boej moci neme by ni, o by nemohlo by v jeho spravodlivej vli a v jeho mdrom rozume.