SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovApoštoli a Božia sláva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC241


241 Preto apotoli vyznvaj Jeia ako Slovo, ktor bolo na poiatku u Boha a to Slovo bolo Boh (Jnl ,1), ako toho, ktor je obraz neviditenho Boha (Kol 1,15) a odblesk jeho slvy a obraz jeho podstaty (Hebrl ,3).