SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovAbrahámova nádej ako vzor kresťanskej nádeje
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1819

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: NDEJ

1819 Kresansk ndej preber a zavruje ndej vyvolenho nroda; t m svoj pvod a vzor v ndeji Abrahma,(146) ktor bol v Izkovi obdaren splnenm Boch prisben a oisten skkou obety. On proti ndeji v ndeji uveril, e sa stane otcom mnohch nrodov (Rim 4,18).