SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovŠtát ako vodca v ekonomickej činnosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2431

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: IV. Ekonomick innos a socilna spravodlivos
       tma: 

2431 Zodpovednos ttu. Ekonomick innos, najm t, ktor sa tka trhu, sa neme rozvja bez intitucionlnych zkonov, bez prvnych a politickch noriem. Naopak, predpoklad istotu slobody jednotlivcov a vlastnctva,(1908) ako aj stabiln menu a dobre fungujce verejn sluby. Hlavnou lohou ttu je teda zarui tak istotu, aby robotnk, takisto ako vrobca mohli pouva ovocie svojej prce a boli tak podnecovan vykonva svoju prcu efektvne a statone tt m alej dozera na uplatovanie udskch prv v ekonomickej oblasti a riadi ho. Predsa vak prvorad zodpovednos v tejto oblasti nepatr ttu,(1883) ale jednotlivcom a rznym skupinm a zdrueniam, z ktorch sa spolonos sklad.