SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽudskej prirodzenosti zodpovedá spoločenský život
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1879

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: I. Spoloensk rz udskho povolania
       tma: 

1879 udsk osoba potrebuje spoloensk ivot.(1936) Ten nie je pre u niem pridanm, ale je to poiadavka jej prirodzenosti. lovek rozvja svoje schopnosti stykom s inmi, vzjomnmi slubami a dialgom s bratmi a sestrami; tak odpoved na svoje povolanie.

KKC 1891

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 1. lnok OSOBA A SPOLONOS
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1891 Aby sa lovek mohol vyvja v zhode so svojou prirodzenosou, potrebuje spoloensk ivot. Niektor spolonosti, ako rodina a tt, bezprostrednejie zodpovedaj udskej prirodzenosti.