SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽudská prirodzenosť ako základ autority
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1898

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: I. Autorita verejn moc
       tma: 

1898 Kad udsk spoloenstvo potrebuje autoritu, ktor by ho riadila. Autorita m svoj zklad v udskej prirodzenosti. Je potrebn pre jednotu obianskej spolonosti. Jej lohou je zabezpeova, nakoko je to mon, spolon dobro spolonosti.