SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽudová nábožnosť a katechéza
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1674

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TVRT KAPITOLA OSTATN LITURGICK SLVENIA
    lnok: 1. lnok SVTENINY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: UDOV NBONOS

1674 Katechza m bra do vahy nielen liturgiu sviatost a svtenn, ale aj formy zbonosti veriacich a udov nbonos. Nboensk ctenie kresanskho udu si vdy nalo prejav v rozmanitch formch zbonosti,(2688) ktor obklopuj sviatostn ivot Cirkvi, ako je uctievanie relikvi, nvtevy svt, pte, procesie, krov cesta, nboensk tance, ruenec, medaily at. (2669, 2678)

KKC2688

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: DRUH KAPITOLA TRADCIA MODLITBY
    lnok: 3. lnok VODCOVIA MODLITBY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: SLUOBNCI MODLITBY

2688 Katechza det, mldee i dospelch je zameran na to, aby sa o Boom slove rozjmalo v osobnej modlitbe, aby sa Boie slovo aktualizovalo v liturgickej modlitbe a zvntorovalo v kadom ase, a tak prinalo ovocie v novom ivote.(1674) Katechza je aj prleitosou, pri ktorej mono rozoznva a vychovva udov zbonos. Pre ivot modlitby je nevyhnutnou oporou naui sa naspam zkladn modlitby; je vak dleit vies k tomu, aby sa preval ich zmysel.