SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČloveku chýba Božia sláva
Zobrazova/Nezobrazova

KKC705

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: III. Duch a Boie Slovo v ase prisben
       tma: DUCH PRISBENIA

705 lovek znetvoren hriechom a smrou(410) ostva na Bo obraz, na obraz Syna, ale chba mu Boia slva (Rim 3,23), je pozbaven Boej podoby. Prisbenm, ktor dostal Abrahm, sa zana ekonmia spsy. Na jej konci sm Syn vezme na seba obraz (2809) a obnov ho v jeho podobe s Otcom tm, e mu vrti slvu, Ducha Oivovatea.