SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČlovek ako chrám Ducha Svätého
Zobrazova/Nezobrazova

KKC364


364 Telo loveka m as na dstojnosti Boieho obrazu;(1004) je udskm telom prve preto, e ho oivuje duchovn dua, a cel udsk osoba je uren na to, aby sa v Kristovom (tajomnom) tele stala chrmom Ducha.
lovek, jeden z tela a z due, svojou telesnou strnkou zaha v sebe prvky hmotnho sveta, take prostrednctvom neho dosahuj svoj vrchol a pozdvihuj hlas na slobodn oslavu Stvoritea.(2289) lovek teda nesmie pohda telesnm ivotom, ale naopak, mus povaova svoje telo za dobr a hodn cty, lebo ho stvoril Boh a m by vzkriesen v posledn de.

KKC1197

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTN SLVENIE VEKONONHO TAJOMSTVA
    lnok: 1. lnok SLVENIE LITURGIE CIRKVI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1197 Kristus je prav Bo chrm, miesto, kde sdli (Boia) slva. Psobenm Boej milosti sa aj kresania stvaj chrmami Ducha Svtho, ivmi kamemi, z ktorch sa buduje Cirkev.

KKC1265

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 1. lnok SVIATOS KRSTU
     odsek: 
odstavec: VII. Krstn milos
       tma: NOV STVORENIE

1265 Krst nielene oisuje od vetkch hriechov, ale novopokrstenho rob aj novm stvorenm (2Kor 5,17), adoptvnym Bom synom, (505) ktor sa stal astnm na Boej prirodzenosti, (460) Kristovm dom, Kristovm spoludediom a chrmom Ducha Svtho.

KKC1695

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1695 Ospravodliven v mene Pna Jeia Krista a v Duchu nho Boha (1Kor 6,11), posvten a povolan k svtosti (1Kor 1,2) sa kresania stali chrmom Ducha Svtho (1Kor 6,19). Tento Duch Syna ich u modli sa k Otcovi, a kee sa stal ich ivotom, pobda ich kona tak, aby inorodou lskou prinali ovocie Ducha (Gal 5,22). Duch Svt liei rany hriechu a tm ns duchovne obnovuje premenou zmania (Ef 4,23). Osvecuje ns a posiluje, aby sme ili ako synovia svetla (Ef 5,8) v dobrote, spravodlivosti a pravde (Ef 5,9) vo vetkom.

KKC2684

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: DRUH KAPITOLA TRADCIA MODLITBY
    lnok: 3. lnok VODCOVIA MODLITBY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: OBLAK SVEDKOV

2684 V spoloenstve svtch sa v priebehu dejn Cirkv utvorili rozlin spirituality (duchovnosti).(917) Osobn charizma niektorho svedka Boej lsky k uom sa mohla prenies na inch, ako duch Elia na Elizea a na Jna Krstitea, aby niektor uenci mali as na tomto duchu. (919) Urit spiritualita je aj na stoku inch prdov,(1202) liturgickch a teologickch, a sved o inkulturcii viery v istom udskom prostred a v jeho dejinch. Kresansk spirituality maj as na ivej tradcii modlitby a s nevyhnutnmi vodcami pre veriacich. Vo svojej bohatej rozmanitosti s odrazom istho a jedinho svetla Ducha Svtho.
Duch je skutone miestom svtch. Takisto aj svt je osobitnm miestom Ducha, a preto odovzdva seba samho, aby prebval s Bohom, a vol sa jeho chrmom.