SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovÚčinky blaženosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1721

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 2. lnok NAE POVOLANIE K BLAENOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Kresansk blaenos
       tma: 

1721 Ve Boh ns stvoril, aby sme ho poznali, jemu slili a jeho milovali, a tak prili do raja. Blaenos nm dva as na Boej prirodzenosti a na venom ivote. S ou lovek vchdza do Kristovej slvy a do radosti ivota Najsvtejej Trojice.(260)