SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

ÚDY KRISTOVHO TELA

Duch Svätý ako životný princíp údov Kristovho tela 798
Jednota a spoločenstvo údov Kristovho tela 790-791, 797, 947, 953, 1368,1396, 1469
Kresťania ako údy Kristovho tela 521,738-739, 793, 795-796, 1988
Rozdelenia medzi údmi Kristovho tela 821
Rozdiely medzi údmi Kristovho tela 791,873
Krstom sa stávame údmi Kristovho tela 1213, 1267