SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

UČENÍCI JEŽIŠA NAZARETSKÉHO

Ježiš zosiela na učeníkov Ducha Svätého 696,730,788,2623
Posledná večera a učeníci 1339
Príkaz daný učeníkom modliť sa 2701,2722,2759
Prví učeníci 949
Rozoslanie učeníkov 542
Skúsenosť učeníkov zoči-voči skutočnosti zmŕtvychvstalého Ježiša 643-644
Správanie sa učeníkov pri prvej Ježišovej predpovedi Eucharistie 1336
Učeníci historickí svedkovia zmŕtvychvstania 656
Učeníci ohlasujú Ježiša 425
Zázraky učeníkov v Ježišovom mene 434, 1506
Zjavenie sa vzkrieseného Krista učeníkom 645, 647