SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

CIRKEV - SVÄTÁ

823-829

Cirkev je svätá a zároveň má vo svojom lone hriešnikov 825, 827, 1428
Cirkev posväcuje Kristus 823-824
Duch Svätý ako prameň svätosti 749
Dušou svätosti je láska 826
Evanjeliové rady napomáhajú svätosť 1986
V Márii je už Cirkev celkom svätá 829