SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

SVÄTOSŤ

Bez askézy niet svätosti 2015
Božia svätosť 2809
Kristova svätosť 459, 564
Kríž ako cesta k svätosti 2015
Láska ako duša svätosti 826
Máriina svätosť 492, 2030
Očisťovanie v očistci na dosiahnutie svätosti 1030
Povolanie k svätosti 2013-2014, 2028
Stav prvotnej svätosti a hriech 375, 405
Svätosť ako spoľahlivé kritérium v Cirkvi 828
Svätosť Cirkvi 670,824-825,867,1986
Svätosť v spoločenstve svätých 1475
Svätosť veriacich 2045
Viera ako pomoc na dosiahnutie svätosti 1709