SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

PRIKÁZANIE

Božia vôľa ako naše prikázanie 2822
Cieľ prikázaní Zákona 577
Evanjeliový zákon a prikázanie lásky 1974
Päť cirkevných prikázaní 2041-2043
Právo veriacich na poučenie o Božích prikázaniach 2037
Prestúpenie prikázaní Zákona 577
Veriť znamená súhlasiť s Božími prikázaniami 1064
Viera a prikázania 2614
Zachovávanie prikázaní 348, 1050
Zachovávanie prikázaných sviatkov 2180-2181,2185
Zjavenie prikázaní Desatora 2071