SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

POSLANIE

Kristovo poslanie 430, 436, 438, 440,534,536,606,608
Petrovo poslanie 552
Poslanie apoštolov 2, 551, 858-860,1122, 1223
Poslanie biskupov 2068
Poslanie Cirkvi 6, 730, 738, 768, 782,811,831,849-856,873
Poslanie diakonov 1570
Poslanie Ducha Svätého 244, 485, 716,1108
Poslanie k všetkým národom 1122,1533,1565,2044,2419
Poslanie laikov 897-913
Poslanie manželov 2367
Poslanie Panny Márie 489, 969
Poslanie rodičov 2226
Poslanie Učiteľského úradu 890
Poslanie zasvätených osôb 931-933
Spoločné poslanie Syna a Ducha Svätého 689-690, 702, 727, 737, 743,2655