SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

OTČE NÁŠ (modlitba)

Modlitba Otče náš ako modlitba Cirkvi 2767-2772
Modlitba Otče náš ako modlitba Pána 2765-2766
Modlitba Otče náš v strede Písem 2762-2764
Otče 2779-2785, 2798
Otče náš 2786-2793, 2801
Ktorý si na nebesiach 2794-2796, 2802
Posväť sa meno tvoje 2807-2815,2858
Príď kráľovstvo tvoje 2816-2821,2859
Buď vôľa tvoja... 2822-27, 2860
Chlieb náš každodenný daj nám dnes 2828-2837,2861
Odpusť nám naše viny 2838-2845,2862
Neuveď nás do pokušenia 2846-2849,2863
Ale zbav nás Zlého 2850-2854, 2864