SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

BOŽIE pomenovania a prívlastky

Boh živých 993
Čistý duch 370
Dobrý 339, 385, 2052
Jeden Boh 200-202, 212, 222-228, 254,258,2110-2128
Láska 214, 218-221, 257, 342
Milosrdný 21O-211
Nevýslovné tajomstvo 230
Otec 233, 238-240, 2779-2785, 2794-2796,2802, porov. Otec
Prameň každého dobra a každej lásky 1723,1955,2465
Prameň modlitby 2639
Pravda 214-217
Spravodlivý 62, 215, 271, 2577
Svätý 208, 1352
Všemohúci, pozri Všemohúci Boh
Živý 205,2112,2575