SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

NÁROD

Božia spása zahŕňa všetky národy 64,543
Čo ohrozuje mier medzi národmi 2316-2317
Poriadok spásy vo vzťahu k národom 56-57
Prostriedky zamerané na spoločné dobro národa 2237, 2310
Spoločné dobro a organizácia národov 1911
Spravodlivosť a solidarita medzi národmi 1941,2241,2437-2442
Svätý národ 782,1268,2810
Učiť všetky národy 849
Vyhladenie národa treba odsúdiť 2313