SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

MILOSŤ - Účinky milosti

Adopcia za synov 654, 1212,2009
Budovanie Cirkvi 798
Čistota 2345
Dar teologálnych čností, dary Ducha Svätého a čnosť zásluhy 1266
Dobrý a svätý život 409, 1889, 2082,2541
Ľútosť 1453
Nová dôstojnosť 1701
Obrátenie 1432, 1989
Odpustenie hriechov 277, 1263, 1708,1987,1989,2023
Ospravodlivenie 1987, 1989, 1992,2018-2020
Poznanie pravdy 1960
Spása a večný život 265, 836, 1697
Svätosť 824,2023
Viera 153-155, 158, 424, 684, 1098,1102
Zjednotenie s Kristom 737