SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

MANŽELSTVO - Ciele manželstva

Dobro manželov 1660
Manželstvo ako povolanie človeka 373,1604-1605
Manželstvo je zamerané na spásu iných 1534
Odovzdávanie života 372, 2363
Plodenie a výchova detí 1652-1653,2366
Spolupráca na diele Stvoriteľa 372