SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

LÁSKA k Bohu

Kresťan zomiera, aby bol s Bohom 1011
Láska je zdrojom modlitby 2658
Liturgia, odpoveď viery v Boha a lásky k nemu 1083
Milovať Boha ako Pána 2086
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom... 2055, 2063,2083,2093
Modlitba a láska 2709, 2792
Modlitba bez prestania a pochádza z lásky 2742
Modlitba, spoločenstvo lásky s Otcom v Duchu Svätom skrze Krista a v ňom 2615,2712
Prijať celibát z lásky k Božiemu kráľovstvu 1599
Účasť na spasiteľnej Božej láske 2633,2738
Veriť znamená uveriť Božej láske 278,1064,2087,2614
Zachovávať prikázania a ostávať v láske 1824