SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

LÁSKA k blížnemu

Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás... 459,1337,1823
Láska k blížnemu je neoddeliteľná od lásky k Bohu 1878
Láska k blížnemu znamená modliť sa za všetkých k spoločnému Otcovi 2793
Láska k blížnemu znamená odpustiť bratovi z hĺbky srdca 2843
Láska k chudobným je nezlučiteľná s láskou k bohatstvám 2445
Láska k ľuďom, ktorí žijú v omyle, čo sa týka viery 2104
Láska k nepriateľom 2608, 2844
Milovať budeš svojho blížneho... 1844,2055,2196
Milovať chudobných a nepriateľov ako Kristus 1825,2443
Nazaretská rodina, vzor lásky k blížnemu 533