SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

BISKUP

porov. Posvätný stav: Episkopát

Biskup a presbytérium 1567
Biskup ako nástupca apoštolov 77, 861-862
Biskup ako živý obraz Boha Otca 1549
Biskupská vysviacka 1555-61, 1572
Biskupské kolégium 857, 877, 879-887,1577
Rímsky biskup, pozri Rímsky pápež; Sedadlo biskupa 1184
Spolupracovníci biskupa 927, 1562-1568,1570
Biskup ako vysluhovateľ sviatosti birmovania 1299, 1312-1313
Biskup ako vysluhovateľ sviatosti posvätného stavu 1538, 1569, 1576
Biskup ako vysluhovateľ sviatosti zmierenia 1462
Biskup posväcuje 893
Biskup predsedá eucharistickému sláveniu 1142, 1561
Biskup spravuje 816, 873, 894-896
Biskup svätí svätú krizmu 1297
Biskup učí 12, 85, 888, 1558, 1676,2034, 2068
Poslanie biskupa v partikulárnej cirkvi 1560, 1594
Poslanie biskupa v uvádzaní do kresťanského života: v krste, birmovaní a Eucharistii 1242,1256,1290,1292,1297,1312,1348,1369
Poslanie rozhodnúť vo zvláštnych prípadoch 919, 1483, 1673
Zodpovednosť biskupa za Eucharistiu 1369