SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KRST a sviatosti

11 13,1210, 1535

Birmovanie a krst 1288-1291, 1298, 1304-1306,1312-1313
Eucharistia a krst 1244, 1392, 1396
Pokánie a krst 980,1425,1446-1447,2043
Pomazanie chorých a krst 1523
Uvádzanie do kresthnského života a krst 1212, 1229-1233, 1275, 1285, 1306,1318,1321,1525,1533