SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KRÍŽ

Božie kráľovstvo nastolené Kristovým krížom 550
Božie kráľovstvo sa šíri cestou kríža 853
Eucharistia ako sprítomnenie obety kríža 1323, 1364-1366, 1382
Kristova kráľovská hodnosť a kríž 440
Kríž ako cesta k svätosti 2015
Kríž ako cesta nasledovania Krista 555,1816
Kríž ako oltár Novej Zmluvy 1182
Obeta kríža a jej prijatie 561
Obeta kríža ako príklad solidarity a lásky 1939
Spasiteľné účinky obety kríža 617, 813,1505,1741,1992,2305
Vziať a niesť svoj kríž 1435, 1460,1615,1642,2029,2427
Zodpovednosť za Kristovo ukrižovanie 598