SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KRISTUS - VEČNÝ SYN OTCA

Cieľ prvého Kristovho príchodu 217,456-460
Čo znamená, že Kristus je Boží Syn 441-445
Kristova synovská modlitba 2605
Kristovo vtelenie 479, 485, 488, 497,723
Kristus ako cesta k Otcovi 2609
Kristus ako zjavenie Otca 73,221,238-242, 2798
Kristus je splnením Božieho plánu 128
Kristus, prostredník stvorenia 291-292
Kristus udržuje celý vesmír 320, 703
Mária, Kristova matka 508-509
Prijal ľudskú prirodzenosť 461-463, 485,488,497