SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KRISTUS a Cirkev

Cirkev, Kristova nevesta 757, 772-773,796,808,823,867,926,1617
Cirkev, Kristovo telo 787-796, 805
Cirkev, krst a Kristus 1261
Cirkev opatruje vieru 171
Cirkev, spoločenstvo s Kristom 787-789
Cirkev, sviatosť Kristovej činnosti 1118
Kristov príchod a zavŕšenie Cirkvi 769
Kristova prítomnosť v Cirkvi 775, 779,1119
Kristovo kňazstvo 941, 1544-1545
Kristus dáva Cirkvi jej vlastnosti 811,889-890
Kristus, jediná brána ovčinca 754
Kristus, opora Cirkvi 820, 822-824,830,837,869,1076,1547
Kristus, počiatok, základ a hlava Cirkvi 2,424, 551-553, 771, 778, 807, 864,874
Kristus, zakladateľCirkvi 424, 763-767
Kristus, pôvodca Učiteľského úradu Cirkvi 88
Kristus vedie Cirkev 551, 852,1547
Liturgia a Kristove tajomstvá 1164-1165,1201, 1204, porov. Liturgia
Pamiatka Kristovej obety 1341, 1358,1362-1372,1409, porov. Obeta