SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KRISTUS - Kristovo tajomstvo

Byť Kristovými svedkami 942, 995,1816
Byť Kristovými údmi 1213,1241,1265,1271-1272, 1279
Katechéza a Kristovo tajomstvo 90,1075
Kristova láska 478, 609
Kristovo tajomstvo v liturgii 1174
Milovať Krista 166
Nasledovať Krista 916, 918, 923, 932,1435, 1694, 1697, 2053, 2232-2233,2253, 2466, 1708
Nová, Kristova zmluva 762, 781
O Kristovom tajomstve sa uvažuje v modlitbe 2708
Obrátenie ku Kristovi 1426-1428, 1470
Spoločné črty Kristových tajomstiev 516-518
Umrieť v Kristovi 1005-1014, 1681
Veriť v Krista 161, 1709, 1715,2074
Vzkriesení s Kristom 1002-1004
Zjednotenie človeka s Kristom 519,521,562
Zjednotenie s Kristom 957, 977, 985,989, 1025, 1196, 1303, 1309, 1331, 1361, 1382, 1391, 1395-1396, 2014,2182
Žiť podlä Krista 2046
Žiť v Kristovi 2038