SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KRISTUS - pomenovania a tituly

Amen 1065
Bohom poslaný 422, 437
Boží Baránok 608
Boží chrám 1197
Boží Syn 423-424, 441-445, 454, 1286,2783
Cesta, ktorá vedie k Otcovi 2609
Cieľ Zákona 1953, 1965, 1977
Dávidov syn 439, 559
Hlava Božieho ľudu, Hlava tela 747,753,782,792-795,807,947,1698
Chlieb života 1338, 1406,2837
Jediné Slovo Svätého písma 101-104
Ježiš 430-435,452,2666
Kňaz 783, 1141
Kráľ 783, 786, 908, 2105
Kristus 436-440, 453, 486, 629, 690,695, 727, 745, 783, 1289
Lekár duší a tiel 1421, 1458, 1484,1503-1505, 1509
Mesiáš 440, 453, 547
Náš pokoj 2305
Nový Adam 359, 411, 504
Orodovník, prostredník, cesta k Bohu 51,65-67,257,294,2574,2634
Osloboditeľ človeka od hriechu 211,420-421,549,976,981-982,987,2637
Pán 202, 209, 446-451, 455, 668-669
Pastier ľudí 754, 764
Pomazaný 453
Posvätenie ľudí 2813
Prameň milosti 1642
Prameň nádeje 1820
Pravda 2466
Pravý a jediný prostredník 65-67, 480,667,771,846
Prorok 783, 904
Prvorodený z ľudí 381, 2790
Slovo 241, 456-460
Služobník 565, 608, 623
Spasiteľ 389, 846, 1019, 1359, 1507,1584,1741,1846
Splnenie Otcovej vôle 2824
Splnenie Písem 2763
Stredobod katechézy 426-429
Stredobod kresťanského života 1618
Stredobod Písma 112, 117, 122, 124,126, 129, 133-134, 139,158
Stredobod sveta anjelov 331, 333, 351
Sudca 1051, 1059
Svetlo národov, ľudí 280, 748, 1243
Syn človeka 440, 460
Tajomstvo spásy 774
Učiteľ 108, 561
Učiteľ modlitby 2601, 2607-2615, 2621,2674, 2707, 2722, 2759, 2765-2766,2773,2775
Vinič 755, 2074
Vykupiteľ 401, 616, 622, 679, 1026,1069, 1235, 1476, 1992
Vzkriesenie a život 994
Vzor 564,896,1477,2740,2825,2862
Vzor čistoty 2345, 2348, 2394
Vzor lásky 782, 1616, 1825
Zástanca 519
Zdroj evanjelizácie a ohlasovania 49,74-76
Zjavenie Boha 50, 53, 151,240,272,385,2583,2812
Zjavenie Otca 73, 221,238-242, 2798
Zmierenie Boha so svetom 433, 620, 1449,2795,2839
ZvestovateľKráľovstva 567, 865
Život 2697
Živý 625-626,640,662