SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

KŇAZ

Celibát kňazov 1580
Kňaz ako ikona Krista 1142
Kňaz ako spolupracovník biskupa 1595
Kňaz ako vysluhovateľ sviatostí 1256,1312,1411,1461-1462,1530,1623
Kňazom sa môže stať jedine pokrstený muž 1577
Moc kňaza vykonávať exorcizmus 1673
Vysviacka kňazov 1562-1568, 1572