SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

CHORÍ

porov. Pomazanie chorých

Chorí ako znak Ježišovej prítomnosti 1373
Chorí v Starom zákone 1502
Ježiš a uzdravovanie chorých 699,1503-1506
Ježišov príkaz: Chorých uzdravujte 1506-1510
Starostlivosť o chorých a služba chorým 2186,2405
Sviatosť pomazania chorých 1511,1516,1519