SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

EKONÓMIA SPÁSY

porov. Poriadok spásy

Ekonómia stvorenia a spásy v Ježišovej modlitbe 2604, 2606, 2746, 2758
Ekonómia zákona a milosti oslobodzuje ľudské srdce 2541
Ekonómia zjavenia sa uskutočňuje činmi a slovami 1103
Modlitba a ekonómia spásy 2850
Sviatostná ekonómia 1076-1209, porov.Sviatos?/ti