SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

DUCH SVÄTÝ - jeho pomenovania

Duch pravdy 692, 1848,2466
Duch Stvoriteľ 291
Duch Svätý ako vlastné meno 691
Oživovateľ 291
Parakletos 692
Pomenovanie Ducha Svätého u svätého Pavla 693
Prameň dobra 291
Tešiteľ 1433