SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

DUCH SVÄTÝ a Ježiš Kristus

Duch Svätý a Kristovo tajomstvo 1099,1104-1107
Duch Svätý ako Kristov dar 729, 1287
Duch Svätý pripomína Kristovo tajomstvo 1099-1107
Duch Svätý pripravuje na prijatie Krista 1093-1098,1112
Duch Svätý v Kristovej modlitbe 2600
Duch Svätý v Ježišovom verejnom živote 535, 555
Duch Svätý v spoločenstve s Ježišom 1286
Duch Svätý v Ježišovom zmŕtvychvstaní 648
Duch Svätý zjavuje Ježiša Krista 152,683, 687, 689, 702, 727-730, 1092,1112
Duch Svätý zjavuje Otca a Syna 243-248, 687
Spoločné poslanie Syna a Ducha Svätého 485, 689, 690, 727
Vzťah medzi Duchom Svätým a Ježišom Kristom 739, 747, 797, 1108