SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

DOKONALOSŤ

Boh ako plnosť všetkej dokonalosti 41,213,370
Boh vedie stvorenie k dokonalosti 302,310
Cesta k dokonalosti vedie cez kríž 2015
Dokonalosť ako ovocie Ducha Svätého 1832
Dokonalosť Panny Márie, vzor svätosti 829
Dokonalosť stvorení 41, 330, 339
Hnutie vôle a srdca v mravnej dokonalosti 1770, 1775
Kristus ako cesta k dokonalosti 1953
Láska ako zväzok dokonalosti 1827
Ľudská osoba nachádza dokonalosť v tom, že hľadá a miluje pravdu a dobro 1704
Ľudské čnosti sú trvalé dokonalosti rozumu a vôle 1804
Muž a žena odzrkadľujú dokonalosť Boha 370
Veriaci v Krista sa majú usilovať o dokonalosť 825, 1709,2013,2028